Hoạt động VDB

SGDI giao ước thi đua hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 28/10/2020, tại Hà Nội, Sở Giao dịch I - NHPT đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua nước rút 2 tháng cuối năm 2020, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, tạo đà vững chắc cho quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025.
Ngày 29/10/2020   |Xem tiếp

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc hỗ trợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 27/11/2019 tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - in, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Thị Mai và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) Lee Dong Gull đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 29/11/2019   |Xem tiếp