Tổng hợp
Ngày 22/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 158/NQ-CP về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Ngày 27/10/2020   |Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó quy định tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Ngày 23/10/2020   |Xem tiếp
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, trong đó quy định doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hoá đơn giấy đến 30/6/2022.
Ngày 23/10/2020   |Xem tiếp
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Ngày 22/10/2020   |Xem tiếp
Sau 5 năm nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế, đã có 5 mục tiêu vượt xa kế hoạch và trong đó 3 mục tiêu thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, an toàn tài chính quốc gia được bảo đảm, nợ công giảm mạnh giảm áp lực trả nợ lên ngân sách nhà nước (NSNN).
Ngày 16/10/2020   |Xem tiếp
Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác Hồ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, 90 năm qua (15/10/1930 – 15/10/2020) các cán bộ làm công tác dân vận đã nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Ngày 15/10/2020   |Xem tiếp
Dân vận là bài báo được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 15/10/1949 dưới bút danh X.Y.Z đăng trên Báo Sự thật, số 120. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện xuyên suốt tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, là cẩm nang của công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.
Ngày 15/10/2020   |Xem tiếp
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 151/NQ-CP ngày 13/10/2020 về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Ngày 14/10/2020   |Xem tiếp
Ngày 11/10, tuyến đường Vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long Hà Nội, sử dụng vốn vay ODA từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), đã chính thức thông xe sau hai năm bốn tháng xây dựng.
Ngày 14/10/2020   |Xem tiếp
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào trưa 9/10.
Ngày 09/10/2020   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :