28/02/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp và khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã có những chuyển biến khó lường, phát triển nhanh tại các quốc gia ngoài Trung Quốc.

     Để nâng cao ý thức, không chủ quan trong công tác phòng chống dịch trong hệ thống Ngân hàng Phát triển (NHPT), ngày 26/2/2020, NHPT đã có công văn số 287/NHPT-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các nội dung:
     Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp và khuyến cáo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại công văn số 214/NHPT-VP ngày 12/2/2020 của Tổng Giám đốc về việc phòng chống dịch bệnh nêu trên.
     Tuyên truyền, phổ biến để cán bộ nhân viên hạn chế đi du lịch, đặc biệt đến các vùng, quốc gia có dịch bệnh. Trường hợp có nghi ngờ cán bộ nhân viên tiếp xúc với người đến từ vùng, quốc gia có dịch, Thủ trưởng đơn vị cần yêu cầu cán bộ nhân viên tuân thủ thực hiện việc giám sát y tế và cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế tại địa bàn; đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết tại nơi làm việc (như khử trùng toàn bộ nơi làm việc, duy trì kiển tra thân nhiệt của toàn bộ cán bộ nhân viên…).
     Thủ trưởng các đơn vị chủ động cập nhật, phổ biến thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 được đăng tải trên website Bộ Y tế http:moh.gov.vn và các phương tiện thông tin truyền thông chính thống. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh./.

VH

Tìm theo ngày :