09/03/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

CÔNG ĐIỆN số 02 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 08/3/2020 Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có Công điện số 02, gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19, nội dung như sau:

     Ngày 06/3/2020 Bộ Y tế thông báo ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới nhất xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội (đến sáng ngày 8/3/2020 số ca nhiễm tại Hà Nội là 4 ca). Tình hình dịch bệnh trong cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đang diễn biễn hết sức phức tạp do bệnh nhân đã tiếp xúc với nhiều người trước khi được phát hiện bệnh và cách ly. Để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID – 19 không lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cán bộ nhân viên NHPT, Tổng Giám đốc NHPT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:
     1. Quán triệt tới từng cán bộ nhân viên tại đơn vị hạn chế tối đa tụ tập đông người; chủ động tìm hiểu nắm bắt thông tin về bệnh nhân bị nhiễm, lịch sử dịch tễ của bệnh nhân trên các phương tiện truyền thông để có giải pháp phòng ngừa, hạn chế đến những nơi có khuyến cáo, có cách ly của chính quyền địa phương, cơ quan y tế.
     2. Rà soát các trường hợp cán bộ nhân viên tại đơn vị mình có lịch sử đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân, tiếp xúc gần với người đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân thuộc đối tượng cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế tại địa phương thì chủ động thông báo cho cơ quan y tế, nghiêm túc chấp hành việc cách ly; đồng thời báo cáo ngay NHPT biết để có biện pháp phòng dịch phù hợp tại cơ quan. Cán bộ nhân viên NHPT có trách nhiệm phải khai báo trung thực, không được trốn tránh việc cách ly (nếu được yêu cầu) làm ảnh hưởng chung đến việc phòng chống dịch và sức khỏe cộng đồng.
     3. Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng đơn vị yêu cầu cán bộ nhân viên đeo khẩu trang khi làm việc. Thủ trưởng đơn vị bố trí, sắp xếp công việc để tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên có biểu hiện ho kéo dài, sốt được nghỉ làm hoặc làm việc tại nhà để tự cách ly. Tại Trụ sở chính, cán bộ nhân viên phải tự giác phối hợp với Văn phòng thực hiện kiểm tra đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan. Chánh Văn phòng chỉ đạo đo thân nhiệt cán bộ nhân viên và khách đến làm việc, cương quyết không cho vào cơ quan những người có biểu hiện thân nhiệt cao, ho nhiều.
     4. Mỗi cán bộ nhân viên cần chủ động tìm hiểu, nghiêm túc tuân thủ các khuyến cáo phòng dịch của cơ quan y tế. Không chủ quan và quá lo sợ làm hoang mang trong cơ quan; không phát tán, phổ biến tin tức không chính xác chưa được kiểm chứng về dịch bệnh gây hoang mang, bất an cho cộng đồng.
    5. Tại Trụ sở chính, Tổng Giám đốc thành lập Tổ công tác tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ quan. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc NHPT, căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương để xem xét, quyết định việc thành lập Tổ công tác tại đơn vị mình (nếu cần thiết).
     Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc NHPT về việc thực hiện triển khai các nội dung nên trên. Giao Văn phòng NHPT theo dõi, kịp thời báo cáo Lãnh đạo NHPT về tình hình thực hiện.
     Tổng Giám đốc NHPT điện để Thủ trưởng các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Tìm theo ngày :