30/03/2020 11:31
Xem với cỡ chữ

Công điện số 03 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 30/3/2020 Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có Công điện số 03, gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid -19, nội dung như sau:
Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut Corona chủng mới gây ra (COVID-19) tiếp tục diễn biễn hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước (Theo thông tin chính thức từ Bộ Y tế tại địa chỉ https://ncov.moh.gov.vn/, tính đến 6h00 ngày 30/03/2020 đã có 194 ca nhiễm bệnh, hơn 3.200 ca nghi ngờ nhiễm bệnh và hơn 75.000 ca đang cách ly theo dõi sức khỏe). Vì vậy, để góp phần phòng chống dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe cán bộ nhân viên NHPT, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của NHPT, Tổng Giám đốc NHPT điện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc NHPT thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại Công điện số 01 ngày 04/02/2020, số 02 ngày 08/3/2020 và các văn bản số 214/NHPT-VP ngày 12/2/2020, số 287/NHPT-VP ngày 26/02/2020 về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
2. Quán triệt tới từng cán bộ nhân viên tại đơn vị chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế và theo yêu cầu của NHPT. Cập nhật thường xuyên thông tin về dịch bệnh, khuyến cáo, thông báo của Chính phủ, Bộ Y tế, cơ quan y tế trên địa bàn. Không tụ tập đông người, đi đến những nơi có khuyến cáo, cách ly của chính quyền, cơ quan y tế địa phương. Thực hiện khai báo y tế phòng dịch trên ứng dụng NCOVI của Bộ Y tế.
 3. Khuyến khích cán bộ nhân viên sử dụng email, điện thoại khi trao đổi, xử lý công việc, hạn chế việc gặp mặt, tiếp xúc trực tiếp. Khi cần thiết phải đi lại trong cơ quan, gặp mặt, tiếp xúc trực tiếp với đồng nghiệp, khách hàng phải thực hiện đeo khẩu trang; đồng thời thông báo, yêu cầu khách hàng cũng thực hiện đeo khẩu trang khi làm việc trong cơ quan NHPT.
4. Để tránh tình huống không mong muốn có thể xảy ra khi phải thực hiện cách ly toàn bộ cán bộ nhân viên tại đơn vị theo quyết định của cơ quan y tế làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, Tổng Giám đốc giao Thủ trưởng đơn vị căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương chủ động xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện phương án bố trí cán bộ nhân viên làm việc luân phiên hàng tuần theo nhóm làm việc online tại nhà và nhóm làm việc tại cơ quan đảm bảo một số nguyên tắc sau: 
- Việc chia nhóm làm việc luân phiên được thực hiện theo từng phòng, từng mảng/bộ phận nghiệp vụ; đảm bảo sẵn sàng phương án nhân sự thay thế đảm nhiệm các công việc của cán bộ nhân viên phải cách ly theo quyết định của cơ quan y tế.
- Cán bộ nhân viên trong thời gian được bố trí làm việc tại nhà phải chủ động đảm bảo điều kiện làm việc tại nhà để không ảnh hưởng chất lượng, tiến độ công việc được giao; 
- Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về chất lượng, tiến độ công việc, việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của cán bộ nhân viên ngay cả trong thời gian được bố trí làm việc tại nhà.
- Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết ngày 15/4/2020, tùy theo chuyển biến của dịch bệnh, Tổng Giám đốc sẽ có chỉ đạo cụ thể.
Tìm theo ngày :

Khách online:5923
Lượt truy cập: 11682260