24/09/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Sáp nhập Chi nhánh NHPT Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận vào Sở Giao dịch II

Ngày 22/9/2020, HĐQT NHPT ra Quyết định số 367/QĐ-NHPT về việc sáp nhập Chi nhánh NHPT Bà Rịa – Vũng Tàu và Chi nhánh NHPT Bình Thuận vào Sở Giao dịch II kể từ ngày 01/10/2020.

     Theo đó, Sở Giao dịch II kế thừa mọi trách nhiệm, quyền lợi của Chi nhánh NHPT Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi nhánh NHPT Bình Thuận; tiếp nhận vốn, tài sản, nhân sự, các công việc đang thực hiện của Chi nhánh NHPT Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi nhánh NHPT Bình Thuận theo hướng dẫn của NHPT; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về tín dụng của Nhà nước, các nhiệm vụ khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận.
     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo Quyết định số 367/QĐ-NHPT

Tìm theo ngày :

Khách online:6993
Lượt truy cập: 11683876