25/09/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Thành lập Phòng Giao dịch Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận

Ngày 22/9/2020, HĐQT NHPT đã ban hành các Quyết định về việc thành lập Phòng Giao dịch Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận.

     Theo Quyết định số 368/QĐ-NHPT, thành lập Phòng Giao dịch Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc Sở Giao dịch II kể từ ngày 01/10/2020. Phòng Giao dịch Bà Rịa – Vũng Tàu đặt tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của HĐQT, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại NHTM trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
     Theo Quyết định số 369/QĐ-NHPT, thành lập Phòng Giao dịch Bình Thuận thuộc Sở Giao dịch II kể từ ngày 01/10/2020. Phòng Giao dịch Bình Thuận đặt tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của HĐQT, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại NHTM trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo QĐ số 368, 369/QĐ-NHPT

Tìm theo ngày :

Khách online:6531
Lượt truy cập: 11683130