16/10/2020 11:51
Xem với cỡ chữ

NHPT quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Sáng ngày 16/10/2020, tại Trụ sở chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2020. Chủ tịch HĐQT Lương Hải Sinh và Tổng Giám đốc Đào Quang Trường chủ trì, điều hành Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp các tháng  cuối năm 2020 của NHPT; tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại NHPT giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tổ chức, sắp xếp lại các đầu mối Trụ sở chính và các Sở Giao dịch/Chi nhánh, Đề án tinh giản biên chế theo Quyết định số 48/QĐ-TTg; Báo cáo kết quả công tác xử lý, thu hồi nợ 9 tháng đầu năm 2020 và giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2020, hướng dẫn về công tác phân loại nợ của NHPT.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của NHPT và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm năm 2020, như: định hướng phát triển, cơ chế chính sách; đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT; các văn bản khung pháp lý về hoạt động của NHPT; kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo các cấp; thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm 2020 và các năm tiếp theo./.

Thực hiện: PV
 

Tìm theo ngày :

Khách online:6787
Lượt truy cập: 11683549