29/10/2020 11:09
Xem với cỡ chữ

SGDI giao ước thi đua hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 28/10/2020, tại Hà Nội, Sở Giao dịch I - NHPT đã tổ chức lễ ký giao ước thi đua nước rút 2 tháng cuối năm 2020, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, tạo đà vững chắc cho quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025.
Việc ký giao ước nhằm hưởng ứng phong trao thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đồng thời kêu gọi, động viên toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động SGDI năng động, sáng tạo và tích cực vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
Một số chỉ tiêu chính được phát động: hoàn thành 100% nhiệm vụ giải ngân, thu nợ gốc, lãi, phí theo kế hoạch được giao đến 31/12/2020; thu được nợ quá hạn, giảm nợ xấu so với thời điểm 31/12/2019; hoàn thành 100% kế hoạch khắc phục tồn tại sau kiểm tra...
Đại diện Đảng ủy - Chính quyền - Công đoàn - Đoàn thanh niên SGD1 tại lễ ký giao ước thi đua
Thực hiện: PV
Tìm theo ngày :

Khách online:6524
Lượt truy cập: 11683112